Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
v

S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular

COUF Nedir?

Cihangir Okulları Ulusal Forumu (COUF), katılan öğrencilerin ön planda olduğu EYP formatında bir konferanstır. Amacı Türkiye’nin her alanda daha iyi bir ülke olabilmesi için ülkemizin sorunlarına genç dimağlarla çözüm arayışına girmek, katılımcılarına ekip çalışmasını deneyimletmek, ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunmaktır. Konferansın ilk üç günü delegeler ülke gündemlerinin farkına vararak sorunlara çözüm arayışına girerler. Son gün ise bulunan çözümleri diğer komiteler ile beraber meclis ortamında tartışırlar.

Biz Kimiz?

Biz, ülkesindeki sorunların farkında olan ve bu sorunları gidererek ülkesinin kalkınmasını isteyen bir grup öğrenciyiz.

Ne Yapıyoruz?

Lise çağındaki öğrencileri Türkiye’deki sorunların farkına vardırarak onları geleceğe hazırlıyor ve ülkenin geleceğine katkısı olabilecek önemli bireyler haline getirmeye çalışıyoruz.

Size Katkısı Ne?

COUF, katılımcıların toplum önünde konuşma yeteneğini geliştirmeyi ve kendilerini akıcı bir şekilde ifade edebilmelerini amaçlar.

Gündemler Neler?

Komite konularını şuan Türkiye’de gündem olan konulara göre seçtik. İnsan hakları komitesinde özellikle kırsal kesimdeki oranı daha fazla olup yasal olmayan çocuk evliliklerini konu alırken Radyo Ve Televizyon komitesinde ise ülkemizde haber ve medyaya uygulanan gereksiz sansürü konu aldık. Hayvan hakları komitesinde hayvanlara uygulanan şiddeti ve bu şiddeti önleyebilmek adına hangi düzenlemeler yapılabilir konusunu tartışırken Eğitim komitesinde ülkemizde olan daha yoğun ve fazla ders saati içermesine rağmen eğitim sistemi sıralamasında çok düşük sıralarda yer alan eğitim sistemimizi düzeltmek için neler yapabileceğimizi konu aldık. Kültür komitesinde 17. Yüzyıldan günümüze kadar uzanan sayısı belli olmayan birçok tarihi eserin hala yabancı müzelerde sergilenmesi ve bu eserleri nasıl tekrar ülkemize kazandırabileceğimizi tartışırken, Ekonomi komitesinde ise Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden kaynaklanan bütçe açığımızı ve depremlerden alacağımız maddi hasarı nasıl en aza indiririz onu konu aldık. Psikoloji komitemizde ise toplumumuzda çok yaygın olmakla birlikte günden güne artan anksiyete hastalığına karşın bulabileceğimiz tedavi yöntemleri ve gelecekte bu hastalıktan muzdarip olabilecek kişi sayısını nasıl en aza indiririz bunu konu aldık.

Nasıl Başvurabilirim?

Buraya tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.

Size nasıl ulaşabilirim?
Forum Başkanı

Duru Reyyan Ünal
[email protected]

Baş Organizatör

Elif Naz Geldi
[email protected]

Koordinatör Öğretmen
Ömer Akkaş