Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

COUF Nedir?

Cihangir Okulları Ulusal Forumu

COUF Hakkında .

Cihangir Okulları Ulusal Forumu (COUF), katılan öğrencilerin ön planda olduğu EYP formatında bir konferanstır. Amacı Türkiye'nin her alanda daha iyi bir ülke olabilmesi için ülkemizin sorunlarına genç dimağlarla çözüm arayışına girmek, katılımcılarına ekip çalışmasını deneyimletmek, ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunmaktır. Konferansın ilk üç günü delegeler ülke gündemlerinin farkına vararak sorunlara çözüm arayışına girerler. Son gün ise bulunan çözümleri diğer komiteler ile beraber meclis ortamında tartışırlar.
N

Biz Kimiz?

Biz, ülkesindeki sorunların farkında olan ve bu sorunları gidererek ülkesinin kalkınmasını isteyen bir grup öğrenciyiz.

v

Ne Yapıyoruz?

Lise çağındaki öğrencileri Türkiye'deki sorunların farkına vardırarak onları geleceğe hazırlıyor ve ülkenin geleceğine katkısı olabilecek önemli bireyler haline getirmeye çalışıyoruz.

c

Size Katkısı Ne?

COUF, katılımcıların toplum önünde konuşma yeteneğini geliştirmeyi ve kendilerini akıcı bir şekilde ifade edebilmelerini amaçlar.

Gündemler .

Komite konularımızı Türkiye'de şu an en ön plana çıkan sorunlara göre seçtik. Sağlık komitesinde sağlık turizmimizi kısıtlayan etkenler ve getirilebilecek çözümler tartışılırken insan hakları komitesinde kadınlara yönelik ayrımcılık kapsamında değerlendirilen cinsiyete dayalı maaş orantısızlığını azaltmak için neler yapılabileceği tartışılacak. Eğitim komitemizde ise PISA sıralamasında nasıl üstlerde olabileceğimiz tartışılacak. Şu anda ciddi anlamda az olan baraj doluluk oranlarımızın nasıl artabileceği ile ilgili çalışmalar çevre komitemizde yapılacak. Kahramanmaraş'ta gerçekleşip 10 ilimizi etkileyen depremlerden dolayı 2023 senesindeki bütçe açığımız önde gelen problemlerimizden olduğu için ekonomi komitemizde bütçe açığımızı nasıl kapatabileceğimiz tartışılacak.

Sponsorlarımız .

İletişim .

[email protected]

COUF Cihangir Okulları Ulusal Forumu

[email protected]

Yaren Türker Forum Başkanı

[email protected]

Elif Bade Gül Baş Organizatör

[email protected]

Mehmet Özmen Koordinatör Öğretmen